New Brunswick - Cửa Ngỏ Đại Tây Dương Canada
New Brunswick - Cửa Ngỏ Đại Tây Dương Canada
Điểm đến thân thiện cho cuộc sống gia đình
Manitoba - Sự màu mỡ của thảo nguyên
Manitoba - Sự màu mỡ của thảo nguyên
Điểm đến thân thiện cho cuộc sống gia đình
British Columbia
British Columbia
Điểm đến thân thiện cho cuộc sống gia đình
Saskatchewan
Saskatchewan
Điểm đến thân thiện cho cuộc sống gia đình
Quebec
Quebec
Điểm đến thân thiện cho cuộc sống gia đình
EB5 Blog
Chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư (EB5)
Thu hút các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nền kinh tế vùng (EB5)

Định cư đầu tư EB5

Định cư Mỹ

Định cư Châu Âu

Định cư Úc

Trang chủ

Giới thiệu

Kornova là một công ty Canada hoạt động trong lĩnh vực tư vấn định cư. Đội ngũ cố vấn và tư vấn nòng cốt của chúng tôi đúc kết kinh nghiệm tư vấn định cư hơn 35 năm qua và là đội ngũ tư vấn định cư Canada được công nhận, đồng thời là Thành Viên Hiệp Hội Tư Vấn Di Trú Canada – đơn vị chủ quản được công nhận bởi Chính Phủ Liên Bang Canada.

Trong 22 năm qua, Kornova đã thiết lập uy tín trên tầm quốc tế trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và tự hào hỗ trợ hàng ngàn gia đình trên khắp thế giới định cư Canada.

Thành viên tổ chức các chuyên viên tư vấn định cư thuộc hội đồng luật pháp Canada Doanh nghiệp được tín nhiệm

Hoạt động công ty