Lịch thị thực Hoa Kỳ tháng 05 năm 2012

Family- Sponsored

All Chargeability Areas Except Those Listed

CHINA- mainland born

INDIA

MEXICO

PHILIPPINES

F1

01MAY05

01MAY05

01MAY05

15MAY93

01JUL97

F2A

15NOV09

15NOV09

15NOV09

15OCT09

15NOV09

F2B

22FEB04

22FEB04

22FEB04

01DEC92

08DEC01

F3

08MAR02

08MAR02

08MAR02

15JAN93

22JUL92

F4

01DEC00

22NOV00

01DEC00

01JUN96

22JAN89

NOTES:

F1:          Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
F2A:        Thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 21 tuổi
F2B:        Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
F3:          Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con có hôn thú
F4:          Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em

Theo USCIC

Đăng bình luận