Thông báo của Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại TPHCM

Kể từ ngày 9/4/2012, cửa sổ phòng Thông tin sẽ hoàn toàn đóng cửa. Nếu quý vị có thắc mắc về bất cứ thông tin chung hoặc chi tiết về hồ sơ, vui lòng sử dụng trang Web mâũ đơn trên mạng.

Những câu hỏi và thắc mắc về các hồ sơ xin Visa hiện giờ phải vào website của Lãnh Sự Quán và liên lạc qua các link là:

Visa định cư là:

http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/ivinquiries.html

Visa không định cư là:

http://hochiminh.usconsulate.gov/contact/nivinquiries.html

Có hiệu lực ngay lập tức, Văn Phòng Visa định cư tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đóng cửa mổi  ngày thứ Tư cho các việc làm không khẩn cấp.

Tất cả hồ sơ xin visa định cư mới và củ nên vào Tổng Lãnh sự  vào ngày Thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm hoặc thứ Sáu (trừ ngày lễ Hoa Kỳ và Việt Nam).

Theo Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM

Đăng bình luận